Cookie policy

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie, die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies);
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren / optimaliseren (analytische cookies);
  • Het webaanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties via verscheidene kanalen (advertentie cookies);
  • U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).
  • Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat, indien u onze policies accepteert op de website, u ons toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookie policy
    Wij hebben geen controle op hetgeen derde partijen zelf met gegevens doen, die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

Deze cookies en plug-ins kunnen bestaan uit maar beperken zich niet tot het volgende:

Noodzakelijke cookies

Name

Functie

Third Party?

Expires

PHPSESSID

Behoudt de status van de gebruikerssessie van het paginaverzoek

Nee

Sessie

lang

Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van de webiste

Nee

Sessie

 

allowCookies

 

Toestaan van cookies op de website.

 

Nee

1 maand

 

allowCookiesSocial

 

Toestaan van cookies van sociale media

 

Nee

1 maand

 

allowCookiesAnalytics

 

Toestaan van de analytische cookies van Google

 

Nee

1 maand

 

SEARCH_SAMESITE

Servers in staat stellen het risico op CSRF- en informatielek-aanvallen te beperken door te beweren dat een bepaalde cookie alleen mag worden verzonden met verzoeken die vanuit hetzelfde registreerbare domein worden geïnitieerd.

 

Ja (google.com)

  5 maanden
 2 dagen

Functioneel cookies

 Name

Functie

Third Party?

 Expires

 

CONSENT

 

Google cookie consent tracker

Ja (google.com)

 

18 jaar

Secure- 3PSIDCC

Dit is een cookie afkomstig van Google. Dit wordt vereist om de opties en services van de website te gebruiken.

Ja (google.com)

11 maanden

Analytisch cookies

 Name

Functie

Third Party?

 Expires

 

SIDCC

Dit is een cookies afkomstig van DoubleClick, een onderdeel van Google Analytics. Wordt gebruikt om advertensies aantrekkelijker te maken.

Ja (google.com)

 

3 maanden

 Secure- 3PAPISID

Dit is een cookies afkomstig van Google Analytics (DoubelClick) en wordt gebruikt om meer relevante advententies voor u en uw interesses te tonen.

Ja (google.com)

 

2 jaar

 

APISID

Dit is een cookie afkomstig van DoubleClick, een onderdeel van Google Analytics. Zorgt ervoor dat Google data voor video's van YouTube kan verzamelen.

Ja (google.com)

 

2 jaar

 

Secure- 3PSID

 

Dit is een cookie afkomstig van Google Analytics (DoubleClick) en worden gebruikt om meer relevante advententies voor u en uw interesses te tonen.

 

Ja (google.com)

 

2 jaar

 

SID

Dit is een cookie afkomstig van DoubleClick, een onderdeel van Google Analytics. Wordt gebruikt om advertensies aantrekkelijker te maken.

Ja (google.com)

 

2 jaar

 

HSID

Dit is een cookie afkomstig van DoubleClick, een onderdeel van Google Analytics. Zorgt ervoor dat Google data voor video's van YouTube kan verzamelen.

Ja (google.com)

 

2 jaar

 

1P_JAR

Dit is een cookie afkomstig van DoubleClick, een onderdeel van Google Analytics. Zorgt ervoor dat Google data voor video's van YouTube kan verzamelen.

Ja (google.com)

 

2 jaar

 

NID

Dit is een cookie afkomstig van DoubleClick, een onderdeel van Google Analytics. Wordt gebruikt om advertensies aantrekkelijker te maken

Ja (google.com)

 

5 maanden

 

OTZ

Deze cookie van Google Analytics koppelt uw activiteiten met andere apparaten waarop u voordien met uw Google Account hebt aangemeld. Hierop gebasseerd, worden de advertenties op uw apparaten gecoördineerd en worden conversie elementen gemeten.

 

Ja (google.com)

 

30 dagen

 

OGP

 

Deze cookie van Google wordt gebruikt voor het embedden van YouTube video's.

Ja (google.com)

 

45 dagen

 

OGPC

 

Deze cookie van Google wordt gebruikt voor het embedden van YouTube video's

Ja (google.com)

 

45 dagen

 Secure- 1PSID

 

Deze cookie van Google wordt gebruikt voor relevant en gepersonaliseerde Google advertenties

Ja (google.com)

 

  2 jaar

 

SSID

Deze cookie van Google wordt gebruikt om gebruiksinformatie te verzamelen voor video's gehost door YouTube

Ja (google.com)

 

  2 jaar

    Secure- 1PAPISID

Deze cookie van Google wordt gebruikt om een profiel samen te stellen van de bezoeker zijn interesses voor relevante en gepersonaliseerd Google advertenties

Ja (google.com)

 

  2 jaar

 

SAPISID

Deze cookie van Google wordt gebruikt om gebruiksinformatie te verzamelen voor video's gehost door YouTube

Ja (google.com)

 

  2 jaar

 In- en uitschakelen van cookies
U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de websites mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt.
De websites of onderdelen hiervan kunnen hieromtrent ook toegang weigeren.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
Wanneer u bepaalde cookies niet wenst te delen, zoals gerichte advertenties, kunt u zich hiervoor uitschrijven. Dit kan per e-mail. Stuur hiervoor een mail naar info@lembreghts.be. Ook wanneer u uitgeschreven bent, kan het zijn dat u advertenties blijft zien, maar deze zijn niet gepersonaliseerd door Lembreghts.

Websites van derden
Deze privacy- en cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of scripts / plug-ins met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare / veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan info@lembreghts.be of per aangetekende brief naar: Nijverheidsstraat 52, 2260 Oevel (België).
Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacy- en cookie policy
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookie policy aan te passen. Indien zich een wijziging voordoet zal hiervan een melding op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Nijverheidsstraat 52 - 2260 Oevel
info@lembreghts.be
+32 (0)14 22 08 67